Privacyverklaring Dinnissen

Klant- en leveranciersadministratie
Identiteit en contactgegevens
Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum
Telefoonnummer: 077 - 467 35 55
E-mailadres: [email protected]

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Weet dat de persoonsgegevens die u Dinnissen verstrekt verzameld en gebruikt worden om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren. Dat geldt zowel voor (potentiële) klanten als voor partijen bij wie Dinnissen zaken en/of diensten inkoopt. 

Bent u een (potentiële) klant van Dinnissen, dan worden uw gegevens gebruikt om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om aan Dinnissen uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u Dinnissen geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat er aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering geven kan worden. 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat Dinnissen uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan Dinnissen toeleveren of in opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt Dinnissen gebruik van externe serverruimte voor de back-up van (delen van) de verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan de provider van serverruimte verstrekt.

Nieuwsbrieven

Als u regelmatig bij Dinnissen bestelt, zullen de door u opgegeven persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van bestaande en nieuwe producten/diensten. Dinnissen heeft bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk u op de hoogte brengen van de producten en diensten. Elke keer dat Dinnissen u een nieuwsbrief stuurt, kunt u laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan elk nieuwsbrief.

Mautic

Dinnissen gebruikt de software van Mautic en Mautic cookies om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij de informatie die wij op de website of via marketingcampagnes verstrekken, kunnen verbeteren. Bezoekers die ervoor kiezen geen gebruik te maken van een website formulier of e-mail-link blijven anoniem.

Uw Mautic profiel is uniek voor Dinnissen. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Dinnissen. U kunt ten alle tijden uw Mautic profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Dit doet u via deze link:  https://dinnissen.effectycampaigns.com/preference-center 

Snitcher

We maken gebruik van Snitcher om het zakelijke gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze dienst toont ons de bedrijfsnamen en adressen, op basis van ip-adres, van bedrijven die onze website bezoeken. Snitcher plaats een cookie genaamd 'SNID' om verschillende bezoekers te onderscheiden. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor Dinnissen en zullen nooit met derden gedeeld worden. Voor meer informatie gaat u naar https://www.snitcher.com/privacy-policy.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij Dinnissen heeft opgevraagd maar u geen klant bij Dinnissen geworden bent, dan worden uw gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderd, tenzij een langere termijn voor de verwezenlijking van de benoemde doeleinden noodzakelijk is. Ook indien Dinnissen een offerte van u heeft ontvangen, waarvan geen gebruikt is gemaakt, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact worden verwijderd, conform hetzelfde criterium. Bent u wel klant bij Dinnissen geworden of Dinnissen bij u, dan worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen Dinnissen verplicht is de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal Dinnissen uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Dinnissen te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Dinnissen ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij Dinnissen bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Dinnissen verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de directie van Dinnissen B.V., gevestigd aan de Horsterweg 66, 5975 NB te Sevenum, tel. nr. +31 (0)77 467 35 55 en e-mail: [email protected]. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met Dinnissen opnemen.  

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 28 april 2020.

Wij zijn trots dat o.a. deze bedrijven vertrouwen op Dinnissen

Nestle
Nutreco
DSM
Danone
BAYER

Bekijk al onze referenties

Dit zeggen klanten over ons

Uniek in voorwerk

Wat Dinnissen echt uniek maakt is het voorwerk. Je kunt echt de boutjes en moertjes tellen in de tekening. Daardoor hoef je nooit te twijfelen hoe iets bedoeld is.

AAK

Kenneth Gijzen- Maintenance & Engineering manager - AAK Rotterdam

Lees verder

Het belang van hygiëne- en veiligheidseisen

Dinnissen begreep het belang van hygiëne- en veiligheidseisen in onze industrie volledig. Ze gingen een stap verder door ons te voorzien van alle benodigde documentatie, ATEX-tekeningen en volledige traceerbaarheid.

DSM

Anton Vleeshouwers- Project Director - DSM

Lees verder

Mengers draaien al 30 jaar

Dinnissen machines zijn misschien niet de goedkoopste qua aankoopprijs, maar qua prijs-kwaliteitverhouding zijn er geen betere. Onze Dinnissen menger draait al 30 jaar uiterst betrouwbaar.

VDV Group

Adwin van der Vorst- Directeur - VDV Group

Lees verder

Hoge kwaliteit vacuümcoaters

We hebben gekozen voor Dinnissen, omdat zij vacuümcoaters van hoge kwaliteit kunnen leveren die perfect passen binnen onze productielijnen.

Olam Group

Arnold Balledux- Global Technical Head Animal Feeds & Vice-president Animal Feed & Protein - Olam Agri

Lees verder

Drastisch verbeterde voerkwaliteit

Van onze klanten in de pluimveesector is al 90% overgestapt naar de nieuwe voeding die we produceren met de Pegasus®-menger en het Thermidor®-systeem.

Egli Mühlen

Kurt Egli- Voormalig bedrijfsleider - Egli Mühlen

Lees verder

Volautomatisch samples afnemen

De autosampler van Dinnissen heeft ervoor gezorgd dat er op 60 momenten in het productieproces volautomatisch samples worden afgenomen.

Ausnutria

Arjan van Dijk- Projectmanager - Ausnutria

Lees verder

Samenwerking op basis van wederzijds respect

Onze samenwerking met Dinnissen is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We dagen elkaar uit om voortdurend te innoveren en verbeteren.

Vitelia

Stefan Kuijpers- Directeur - Vitelia

Lees verder

Capaciteitsverhoging met 17 mengers minder

Het mooie is dat we een capaciteitsverhoging hebben gerealiseerd, terwijl er 17 menger minder aan het werk zijn.

Holland Diervoeders

Edward Depre- Projectmanager - Group Depre

Lees verder

Mengtijd van 60 seconden per batch

Voorheen hadden we standaardtijden in het mengproces van 14 - 15 minuten. Met de Pegasus® menger bereiken we een mengtijd van 60 seconden per batch.

Planta

Lothar Pixa- Directeur - Planta

Lees verder

Flexibiliteit, schooonmaak, korte mengtijd en homogeen eindproduct

We hebben ook andere opties overwogen, maar op de punten die wij het belangrijkst vonden - flexibiliteit, schoonmaak, korte mengtijd en een homogeen eindproduct - scoorde Dinnissen het best.

Nutri Dynamics

Sam Dimassi- Eigenaar - Nutri-Dynamics

Lees verder

Geen uitdaging te groot

Bij Dinnissen denken ze in uitdagingen, niet in problemen. Die geven niet op en gaan door tot er een oplossing is waar alle partijen tevreden mee zijn.

United Petfood

Martin Sonneveld- Production Director - United Petfood Waalwijk

Lees verder

Wereldspeler in procestechnologie

Om productieprocessen van de beste kwaliteit te realiseren werken we nauw samen met Dinnissen: Eén van de sterkste spelers ter wereld in procestechnologie en hygiënisch ontwerp.

Nestle

Gerben Koopmans- Project Engineering Manager - Nestlé

Lees verder

Geen andere optie dan Dinnissen

Toen onze mengers aan vervanging toe waren en door Dinnissen een-op-een vervangen konden worden, hebben we eigenlijk geen andere optie dan Dinnissen overwogen.

Voergroep Zuid

Elmar Flach- Technisch specialist - Voergroep Zuid

Lees verder

Hele installatie geleverd

Dinnissen is het eerste bedrijf waarmee we gewerkt hebben, dat een totaalpakket levert. Doordat Dinnissen de hele installatie inclusief bordessen en veiligheidsinstallatie heeft geleverd, is de gehele lijn CE-gekeurd.

Michel Kliphuis- Manager - Steinweg Amsterdam

Lees verder

Drie keer een complete fabriek gevuld

Dinnissen heeft voor ons – tot drie keer toe – een hele fabriek gevuld met een complete productielijn. Eén kloppend verhaal: van mengers en zeven, tot monstername en automatisering.

Jonker & Schut

Erik Schut- Algemeen Directeur - Jonker & Schut

Lees verder

Verzesvoudiging van totale productie

De productie is van 3 tot 5 ton per dag naar 30 ton per dag gegaan. Dat is een verzesvoudiging van de totale productie.

Nöll & Co.

Michiel de Boer- CEO - Nöll & Co.

Lees verder

Techneuten, geen verkopers

Vertegenwoordigers van Dinnissen zijn techneuten, geen verkopers. Dat komt de oplossingen en de snelheid ten goede.

Van Zutven

Frans van Zutven- Oprichter en directeur - Van Zutven

Lees verder

Processpecialist die grenzen durft te verleggen

Bij Dinnissen zit andere expertise dan wij in huis hebben. Ze zijn processpecialist die grenzen durft te verleggen én grenzen aangeeft.

Raymond Nolet- Oprichter - MiFood

Lees verder

Pasklare oplossing voor elk probleem

Wat ons bij Dinnissen vooral gecharmeerd heeft is dat ze telkens perfect insprongen op onze vragen: ze doken erin en kwamen snel met een pasklare oplossing voor elk probleem.

Perstorp

Jos Falvay- Projectmanager - Perstorp

Lees verder

Service in het weekend

Op een dag was er een belangrijk probleem en een van de ingenieurs van Dinnissen kwam onmiddellijk in actie in het weekend. Dit heb ik andere buitenlandse partners nog nooit zien doen.

APTe Japan

Mr. Kimio Aono- Oprichter - APTe Japan

Lees verder

Productiecapaciteit verviervoudigd

We hebben in samenwerking met Dinnissen onze productiecapaciteit verviervoudigd, van 3 naar 12 ton per uur.

Solan

Harald Schmalwieser- Algemeen Directeur - Solan

Lees verder

Op maat gemaakte mengers

Dinnissen heeft van begin tot eind met ons meegedacht. Zo hebben de nieuwe mengers de verbeteringen van de nieuwe variant en de afmetingen van onze oude mengers.

ForFarmers

Pieter Gorter- Projectleider - ForFarmers

Lees verder

Gemakkelijk en veilig verwisselen zeefkorf

Het gemak en de veiligheid waarmee de zeefkorf verwisseld kan worden zijn doorslaggevend geweest in onze keuze voor een zeefmachine van Dinnissen.

Sudstaerke

Dhr. Kreuzer- Bedrijfsmanager - Südstärke

Lees verder

Keuze op basis van vertrouwen, gevoel en de prijs

We hebben een keuze gemaakt op basis van vertrouwen, gevoel en de prijs. In dit totaalpakket kwam Dinnissen als beste uit de bus.

Vobra

Marcel van den Oetelaar- Procestechnoloog - Vobra

Lees verder