Nieuwe ATEX-certificering voor Pegasus® mengers Dinnissen Process Technology

Pegasus® Mixers collectie

Dinnissen heeft nieuwe ATEX-certificeringen ontvangen voor de batchmengers, continumengers en vacuümcoaters die het bedrijf ontwikkelt. Dankzij deze ATEX zone 20 (inwendig) typegoedkeuringen voldoen de Pegasus® mengers van Dinnissen aan de nieuwste Europese regelgeving en aan de strenge eisen uit de markt. 

Wat zijn ATEX-certificeringen?
Bedrijven die werken in omgevingen met gas- en/of stofexplosiegevaar dienen te werken volgens protocollen en eisen die de veiligheid en gezondheid van medewerkers waarborgen. Hiervoor zijn de Europese ATEX-richtlijnen, afgekort van atmosphere en explosible (Frans), opgesteld, die producenten wettelijk verplichten om middels ATEX-zones aan te geven waar explosieve stoffen aanwezig zijn. Deze zones moeten worden opgenomen in een explosieveiligheidsdocument. De ATEX-richtlijnen beschrijven de normen waaraan apparaten en producten aan moeten voldoen in omgevingen met explosierisico’s. 

ATEX zone 20 typegoedkeuring voor batch-, continu- en vacuümmengers
De Pegasus® mengers van Dinnissen hebben ATEX zone 20 (inwendig) typegoedkeuring. Dankzij deze nieuwe certificering kan Dinnissen producenten in de stortgoedindustrie beter van dienst zijn. De batch-, continu-, en vacuümmengers van Dinnissen kunnen zonder risico’s geïmplementeerd worden binnen bestaande productielijnen en zijn veilig in gebruik tot oppervlaktetemperaturen van 135 graden Celsius en een minimale ontstekingsenergie (MIE) van 3 millijoule (mJ).

De certificeringen zijn verkregen voor batch-, continu-, uitrijdbare en vacuümmengers met de volgende productiecapaciteiten:

  • Batchmengers van 10-9000 liter per batch
  • Uitrijdbare mengers van 60-6500 liter per batch
  • Continumengers van type 2-300C
  • Vacuümmengers van 10-3000 liter per batch

Voor meer informatie over de Pegasus® mengtechnologie en ATEX-richtlijnen van Dinnissen, neem dan contact op met de ATEX-specialist van Dinnissen via [email protected] of 077 467 3555 of kijk op www.dinnissen.nl. Ook wanneer uw organisatie verdere of strengere eisen hanteert op gebied van veiligheid of hygiëne kan Dinnissen u helpen met een oplossing passend binnen uw productieproces.

Terug naar het overzicht