Nieuw: ISO 45001 certificering voor een aantoonbaar veilige werkomgeving

Dinnissen Process Technology behaalt nieuwe ISO45001-certificering op het gebied van arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid.

Dinnissen heeft deze maand een nieuwe ISO45001 certificering ontvangen van een onafhankelijk instituut. Deze certificering is dé nieuwe norm voor arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid. ISO45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorgvuldig zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Benieuwd waarom het behalen van dit certificaat zo belangrijk is voor ons? Lees het in dit artikel.


ISO 45001: de nieuwe standaard voor een aantoonbaar veilige werkomgeving
Deze nieuwe certificering richt zich op gezond en veilig werken (G&VW, voorheen arbo). Tijdens een audit stelde het certificeringsinstituut vast dat Dinnissen voldeed aan de nieuwe eisen van het ISO45001-certificaat, en dat we beschikken over een uiterst geschikt systeem op het gebied van de zorg voor veiligheid en gezondheid van werknemers.

Veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers voorop
In alle facetten van onze organisatie hebben we te maken met mensen. Dit kunnen medewerkers, klanten, leveranciers maar ook bezoekers zijn. Voor ons is het essentieel om de veiligheid en gezondheid te waarborgen van iedereen die bij onze organisatie betrokken is. Vanuit deze achtergrond is een integraal managementsysteem tot stand gekomen voor gezond en veilig werken, certificeerbaar volgens de norm ISO 45001:2018.  Deze norm geldt voor ons als een hulpmiddel om een kader te verstrekken voor verbetering van de veiligheid van zowel onze werknemers als andere betrokkenen, het verminderen van risico’s van de werkplek, en het creëren van betere en veiligere arbeidsomstandigheden. Hierdoor helpt dit systeem ons om potentieel negatieve gevolgen te bestrijden. In het traject om aan alle eisen te voldoen, zijn wij zeer prettig en deskundig geholpen door Stephanie Persoon van KVGM, een consultancybedrijf dat helpt bij vraagstukken met betrekking tot certificatie. 

Voorloper op het gebied van veiligheid en gezondheid
In 2021 werd de bestaande OHSAS 18001-certificering definitief vervangen door ISO45001 op het gebied van gezond en veilig werken. Voor Dinnissen is het essentieel en onmisbaar om de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen. Dit komt voort uit de kernwaarde dat we al onze werknemers zien als familie, waardoor we een verantwoordelijkheid hebben om op de best mogelijke manier voor hen te zorgen. Door onze werknemers de hoogste mate van veiligheid te bieden, motiveren en stimuleren wij hen om te streven naar het beste, zodat onze klanten op ons kunnen blijven vertrouwen, nu en in de toekomst.

iso-45001-zoom.jpg

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001
Vanzelfsprekend voldoen we aan alle wettelijke eisen, convenanten en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Om een betrouwbare partner te zijn voor al onze relaties gaan we echter nog een stap verder. Om dit aantoonbaar te maken en dit te borgen binnen onze organisatie hebben wij gekozen voor een integrale certificatie van ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 45001 (veiligheid en gezondheid).

NEEM CONTACT OP

Wouter Kuijpers - Operationeel directeur

Onze klanten zijn erbij gebaat dat we voor continuïteit gaan. Zo zijn we ISO 27001 gecertificeerd zodat ze kunnen vertrouwen op onze informatiebeveiliging.

Wouter Kuijpers - Operationeel directeur

Terug naar het overzicht