Doel, definitie en bereik

Dit ESG-beleid is een set richtlijnen die de inzet van ons bedrijf voor duurzaamheid en ethische praktijken omschrijft. Het is bedoeld om de waarden en uitgangspunten vast te leggen die onze acties en beslissingen sturen, met name wat betreft de impact op het milieu, de samenleving en ons algemeen bestuur.

De uitgangspunten in dit ESG-beleid komen overeen met onze missie, cultuur en bedrijfsfilosofie. Wij streven naar langdurige relaties met werknemers en klanten. Integriteit vormt de hoeksteen van onze cultuur, en een duurzame en betrouwbare wereldwijde voedselvoorziening is onze reden van bestaan:

Met onze verwerkingsmachines, op maat gemaakte oplossingen en expertise, stellen wij producenten in staat, om op efficiënte en betrouwbare wijze, voldoende voedsel van hoge kwaliteit te produceren om alle mensen, huisdieren en vee op deze planeet te voeden. Nu en in de toekomst.

Ons ESG-beleid is gebaseerd op drie hoofddoelstellingen:

 1. Milieu: de impact op het milieu verminderen van onszelf, onze klanten en de industrieën die wij bedienen.
 2. Sociaal: het goede voorbeeld geven als goede werkgever en bijdrager aan onze gemeenschap.
 3. Bestuur: voldoen aan alle wet- en regelgeving en verantwoording afleggen over onze vorderingen met betrekking tot onze milieu- en sociale doelstellingen.

 

Dit beleid dient voor ons als routekaart om economische groei in evenwicht te brengen met het welzijn van mensen en de planeet. Dinnissen gelooft echter in transparantie en verantwoording. We willen een betrouwbare partner zijn voor alle stakeholders. Om onze inspanningen te verankeren in onze organisatie hebben we een integrale certificering van ISO 9001, 14001, 27001 en 45001 behaald.

Milieubeleid

Bij Dinnissen zijn vermindering van de milieueffecten en beheersing van milieurisico's geen afzonderlijke taken, maar een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. We hebben een milieubeheersysteem opgezet om de uitgangspunten te formaliseren en de voortgang te controleren. Deze manier van werken leidt ons als organisatie naar steeds hogere niveaus van milieuprestaties. En door onze kennis te delen met klanten, partners en concurrenten streven wij ernaar hele bedrijfstakken te bewegen tot betere milieuprestaties. Wij verminderen onze eigen impact op het milieu door:

 • Energieneutraal te zijn, aangezien ons elektrisch energieverbruik 100% afkomstig is van hernieuwbare bronnen.
 • Het minimaliseren van het verbruik van energie, water en grondstoffen.
 • Maximale hulpbronnenefficiëntie bij al onze activiteiten.
 • Het minimaliseren van afval, vervuiling en uitstoot van broeikasgassen.
 • Alle relevante milieuwetten en -voorschriften na te leven en actief te zoeken naar mogelijkheden om de vereisten te overtreffen.

Om onze positieve impact te vergroten, helpen wij onze klanten hun ecologische voetafdruk te verkleinen door:

 • Het ontwerpen en ontwikkelen van productielijnen, machines en systemen die efficiënt en robuust zijn.
 • De productieprocessen van onze klanten te verbeteren door ze zo energie- en grondstofzuinig, productief en duurzaam mogelijk te maken.
 • Onze klanten te helpen de kwaliteit van hun levensmiddelen, diervoeders of huisdiervoer te verbeteren, op het gebied van voedingswaarde en productveiligheid.
 • Onze klanten te helpen productafval en terugroepacties tot een minimum te beperken door het voorkomen van productschade en -verontreiniging.

Sociaal beleid

 • De veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de tevredenheid van alle mensen die bij onze organisatie betrokken zijn, staan voorop.
 • Wij respecteren, handhaven en bevorderen de fundamentele mensenrechten, zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens en in de nationale wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, het beginsel van vrije arbeidskeuze, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen en ook de naleving van de in de nationale wetgeving en de relevante ILO-normen vastgelegde minimumleeftijd voor werkgelegenheid.
 • Wij schenken aan onze gemeenschap en richten ons op initiatieven, lokale verenigingen en goede doelen die dicht bij onze werknemers staan.
 • Wij hebben een QHSE-manager aangesteld en een beheersysteem geïntegreerd voor gezondheid en veiligheid op het werk. Dit systeem is gecertificeerd volgens de hoogste normen, om een veilige en hygiënische werkomgeving te bieden en om ongevallen en gezondheidsschade als gevolg van werkzaamheden of tijdens het werk te voorkomen, door de oorzaken van gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving zoveel mogelijk te beperken.
 • Wij streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar alle werknemers gelijke kansen hebben en met respect en waardigheid worden behandeld. Ongewenst gedrag zoals verbaal en non-verbaal gedrag in elke vorm van geweld, agressie, pesterijen, intimidatie en discriminatie op basis van huidskleur, ras, nationaliteit, religie, geloof, politieke overtuiging, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid, wordt niet getolereerd. Voor het ontwikkelen en handhaven van een respectvolle werkplek hebben wij een beleid ingevoerd en een vertrouwenspersoon binnen onze organisatie aangesteld om advies en begeleiding te geven aan potentiële slachtoffers (en andere belanghebbenden), elke klacht te onderzoeken en een oplossing te vinden om elke vorm van ongewenst gedrag tegen te gaan.
 • Wij stellen onze werknemers en andere belanghebbenden in staat om zorgen of mogelijk onwettige praktijken op de werkplek te melden.
 • Wij ondersteunen de ontwikkeling van onze werknemers door mogelijkheden voor opleiding en professionele ontwikkeling aan te bieden.
 • Wij hebben een intern leer- en ontwikkelingscentrum voor studenten en afgestudeerden en werken samen met scholen en universiteiten.

Bestuursbeleid

 • Wij streven naar transparantie over onze ecologische, sociale en economische impact, vooruitgang en prestaties. Wij zijn ervan overtuigd dat zakelijke integriteit de basis is van elke commerciële relatie.
 • Wij zetten ons in voor de naleving van alle relevante wetten en voorschriften en voor de hoogste ethische normen in onze zakelijke praktijken. Wij respecteren internationale handelsbeperkingen en sancties, inclusief wetswijzigingen, evenals van toepassing zijnde embargo's en voorschriften ten aanzien van exportcontroles. Omkoping, fraude, het witwassen van geld, belangenverstrengeling en corruptie horen niet thuis in ons bedrijf en worden niet getolereerd.
 • Wij streven ernaar de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze informatiemiddelen te beschermen. Daarom hebben wij een cyberbeveiligingsprogramma op basis van de ISO 27001-norm geïmplementeerd.
 • Wij zullen effectieve interne controles en financiële verslagleggingsprocessen handhaven om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze financiële resultaten te waarborgen.
 • Wij zullen voorrang geven aan de belangen van de werknemers en actief streven naar hun inbreng in het besluitvormingsproces.
 • Wij zullen verantwoording afleggen over onze vorderingen en resultaten.

Verantwoordelijkheden

Ons duurzaamheidsteam voert dit ESG-beleid uit en dient als inspiratiebron voor alle leden van de organisatie. Het management van Dinnissen is verantwoordelijk voor het regelmatig evalueren en actualiseren van het ESG-beleid en zorgt ervoor dat het in lijn blijft met de waarden van Dinnissen, de doelstellingen op lange termijn en de jaarlijkse doelstellingen.

Januari 2023

De directie

Henk Kuijpers

Algemeen directeur

Frans Bakker

Commercieel directeur

Wouter Kuijpers 

Operationeel directeur

Wij zijn trots dat o.a. deze bedrijven vertrouwen op Dinnissen

Nestle
Nutreco
DSM
Danone
BAYER

Bekijk al onze referenties

Dit zeggen klanten over ons

Drastisch verbeterde voerkwaliteit

Van onze klanten in de pluimveesector is al 90% overgestapt naar de nieuwe voeding die we produceren met de Pegasus®-menger en het Thermidor®-systeem.

Egli Mühlen

Kurt Egli- Voormalig bedrijfsleider - Egli Mühlen

Lees verder

Techneuten, geen verkopers

Vertegenwoordigers van Dinnissen zijn techneuten, geen verkopers. Dat komt de oplossingen en de snelheid ten goede.

Van Zutven

Frans van Zutven- Oprichter en directeur - Van Zutven

Lees verder

Pasklare oplossing voor elk probleem

Wat ons bij Dinnissen vooral gecharmeerd heeft is dat ze telkens perfect insprongen op onze vragen: ze doken erin en kwamen snel met een pasklare oplossing voor elk probleem.

Perstorp

Jos Falvay- Projectmanager - Perstorp

Lees verder

Hele installatie geleverd

Dinnissen is het eerste bedrijf waarmee we gewerkt hebben, dat een totaalpakket levert. Doordat Dinnissen de hele installatie inclusief bordessen en veiligheidsinstallatie heeft geleverd, is de gehele lijn CE-gekeurd.

Michel Kliphuis- Manager - Steinweg Amsterdam

Lees verder

Productiecapaciteit verviervoudigd

We hebben in samenwerking met Dinnissen onze productiecapaciteit verviervoudigd, van 3 naar 12 ton per uur.

Solan

Harald Schmalwieser- Algemeen Directeur - Solan

Lees verder

Flexibiliteit, schooonmaak, korte mengtijd en homogeen eindproduct

We hebben ook andere opties overwogen, maar op de punten die wij het belangrijkst vonden - flexibiliteit, schoonmaak, korte mengtijd en een homogeen eindproduct - scoorde Dinnissen het best.

Nutri Dynamics

Sam Dimassi- Eigenaar - Nutri-Dynamics

Lees verder

Hoge kwaliteit vacuümcoaters

We hebben gekozen voor Dinnissen, omdat zij vacuümcoaters van hoge kwaliteit kunnen leveren die perfect passen binnen onze productielijnen.

Olam Group

Arnold Balledux- Global Technical Head Animal Feeds & Vice-president Animal Feed & Protein - Olam Agri

Lees verder

Drie keer een complete fabriek gevuld

Dinnissen heeft voor ons – tot drie keer toe – een hele fabriek gevuld met een complete productielijn. Eén kloppend verhaal: van mengers en zeven, tot monstername en automatisering.

Jonker & Schut

Erik Schut- Algemeen Directeur - Jonker & Schut

Lees verder

Processpecialist die grenzen durft te verleggen

Bij Dinnissen zit andere expertise dan wij in huis hebben. Ze zijn processpecialist die grenzen durft te verleggen én grenzen aangeeft.

Raymond Nolet- Oprichter - MiFood

Lees verder

Mengers draaien al 30 jaar

Dinnissen machines zijn misschien niet de goedkoopste qua aankoopprijs, maar qua prijs-kwaliteitverhouding zijn er geen betere. Onze Dinnissen menger draait al 30 jaar uiterst betrouwbaar.

VDV Group

Adwin van der Vorst- Directeur - VDV Group

Lees verder

Keuze op basis van vertrouwen, gevoel en de prijs

We hebben een keuze gemaakt op basis van vertrouwen, gevoel en de prijs. In dit totaalpakket kwam Dinnissen als beste uit de bus.

Vobra

Marcel van den Oetelaar- Procestechnoloog - Vobra

Lees verder

Op maat gemaakte mengers

Dinnissen heeft van begin tot eind met ons meegedacht. Zo hebben de nieuwe mengers de verbeteringen van de nieuwe variant en de afmetingen van onze oude mengers.

ForFarmers

Pieter Gorter- Projectleider - ForFarmers

Lees verder

Verzesvoudiging van totale productie

De productie is van 3 tot 5 ton per dag naar 30 ton per dag gegaan. Dat is een verzesvoudiging van de totale productie.

Nöll & Co.

Michiel de Boer- CEO - Nöll & Co.

Lees verder

Mengtijd van 60 seconden per batch

Voorheen hadden we standaardtijden in het mengproces van 14 - 15 minuten. Met de Pegasus® menger bereiken we een mengtijd van 60 seconden per batch.

Planta

Lothar Pixa- Directeur - Planta

Lees verder

Het belang van hygiëne- en veiligheidseisen

Dinnissen begreep het belang van hygiëne- en veiligheidseisen in onze industrie volledig. Ze gingen een stap verder door ons te voorzien van alle benodigde documentatie, ATEX-tekeningen en volledige traceerbaarheid.

DSM

Anton Vleeshouwers- Project Director - DSM

Lees verder

Gemakkelijk en veilig verwisselen zeefkorf

Het gemak en de veiligheid waarmee de zeefkorf verwisseld kan worden zijn doorslaggevend geweest in onze keuze voor een zeefmachine van Dinnissen.

Sudstaerke

Dhr. Kreuzer- Bedrijfsmanager - Südstärke

Lees verder

Volautomatisch samples afnemen

De autosampler van Dinnissen heeft ervoor gezorgd dat er op 60 momenten in het productieproces volautomatisch samples worden afgenomen.

Ausnutria

Arjan van Dijk- Projectmanager - Ausnutria

Lees verder

Wereldspeler in procestechnologie

Om productieprocessen van de beste kwaliteit te realiseren werken we nauw samen met Dinnissen: Eén van de sterkste spelers ter wereld in procestechnologie en hygiënisch ontwerp.

Nestle

Gerben Koopmans- Project Engineering Manager - Nestlé

Lees verder

Geen andere optie dan Dinnissen

Toen onze mengers aan vervanging toe waren en door Dinnissen een-op-een vervangen konden worden, hebben we eigenlijk geen andere optie dan Dinnissen overwogen.

Voergroep Zuid

Elmar Flach- Technisch specialist - Voergroep Zuid

Lees verder

Service in het weekend

Op een dag was er een belangrijk probleem en een van de ingenieurs van Dinnissen kwam onmiddellijk in actie in het weekend. Dit heb ik andere buitenlandse partners nog nooit zien doen.

APTe Japan

Mr. Kimio Aono- Oprichter - APTe Japan

Lees verder

Samenwerking op basis van wederzijds respect

Onze samenwerking met Dinnissen is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We dagen elkaar uit om voortdurend te innoveren en verbeteren.

Vitelia

Stefan Kuijpers- Directeur - Vitelia

Lees verder

Capaciteitsverhoging met 17 mengers minder

Het mooie is dat we een capaciteitsverhoging hebben gerealiseerd, terwijl er 17 menger minder aan het werk zijn.

Holland Diervoeders

Edward Depre- Projectmanager - Group Depre

Lees verder

Uniek in voorwerk

Wat Dinnissen echt uniek maakt is het voorwerk. Je kunt echt de boutjes en moertjes tellen in de tekening. Daardoor hoef je nooit te twijfelen hoe iets bedoeld is.

AAK

Kenneth Gijzen- Maintenance & Engineering manager - AAK Rotterdam

Lees verder

Geen uitdaging te groot

Bij Dinnissen denken ze in uitdagingen, niet in problemen. Die geven niet op en gaan door tot er een oplossing is waar alle partijen tevreden mee zijn.

United Petfood

Martin Sonneveld- Production Director - United Petfood Waalwijk

Lees verder